آشنایی با قرارداد لابی من ، حراست و نگهبانی

به گزارش مجله عکسها، در ساختمان های مسکونی سرایدار وظیفه نگهبانی و حراست از ساختمان را دارد. در کنار سایر وظایف سرایدار در زمینه حراست از ساختمان ممکن است لابی من بودن به شخص دیگری سپرده گردد. معمولا در آپارتمان های بلند مرتبه و دارای تعداد زیادی واحد وظیفه حراست و لابی من بودن از سرایداری جداست. در چنین ساختمان هایی معمولا چند نگهبان یا انتظامات فقط وظیفه حراست را دارا هستند. لابی من کسی است که وظیفه اطلاع رسانی به ساکنین را در طبقات دارد. برای استخدام لابی من، حراست و نگهبانی باید نکات زیادی رعایت گردد که مهمترین آن نوشتن قرارداد می باشد. در این مقاله سعی داریم با اشاره به نمونه قرارداد لابی من، حراست و نگهبانی، به شرح کاملی از قوانین مربوط به آن بپردازیم.

آشنایی با قرارداد لابی من ، حراست و نگهبانی

قرارداد نگهبان ساختمان چیست؟

قرارداد نگهبانی ساختمان، به قراردادی گفته می شود که میان صاحب کار یا کارفرما و حراست یا نگهبان نوشته شده و مطابق آن فردی به عنوان نگهبان یک ساختمان وظیفه حراست از ساختمان و وسایلی که در آن وجود دارد را بر عهده می گیرد.

نمونه قرارداد نگهبان ساختمان در حال ساخت و پروژه

نمونه قرارداد نگهبان ساختمان درحال ساخت با ساختمانی که ساکنین در آن سکونت دارند فرق دارد. ساختمان در حال ساخت یک سری اموال است که ممکن است در بدنه ساختمان به کار رود و دیگر بصورت مواد خام موجود نباشد. در حالی که در ساختمان ساخته شده حراست در بطن ساختمان و مجزای آن بیشتر مد نظر است. در ساختمان در حال ساخت حراست باید مراقب حضور کارگران و اموالی باشد که در ساختمان است. در ساختمان آماده حراست باید مراقب وسایل ساکنین و قسمت های مشاع باشد. به همین دلیل قرارداد ساختمان در حال ساخت با ساختمان آماده تفاوت دارد و باید به تمام مواردی که نگهبان رعایت کند توجه شود و در متن قرارداد ذکر شود. پروژه ها که عموما ساختمانی هستند اما ممکن است ساختمانی نیز نباشند مانند ساختمان در حال ساخت باید در قراردادشان تمام وظایف نگهبان تعیین شود.

نمونه قرارداد نگهبان ساختمان از نگاه قانون

قانون کار دربرگیرنده مواد لازم برای قرارداد نگهبان ساختمان است. در این قانون با اشاره به نوع کار و موارد قانونی آن می تواند راهگشای کسانی باشد که می خواهند قرارداد کار نگهبانی را امضا نمایند. اصولا باید تمام نگهبانان و متصدیان استخدام ایشان این قانون را مطالعه نمایند. ماده 7 قانون کار، قرارداد کار را تعریف کرده است. براساس این ماده:

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

ماده 2 قانون کار، کارگر را نیز تعریف کرده است:

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می نماید.

ماده 3 همین قانون به معرفی کارفرما می پردازد:

کارفرما یک شخصی حقیقی یا حقوقی است. کارفرما کارگران و پرسنل را برای انجام کاری تعیین و با یک قرارداد کار موقت در اختیار می گیرد و به مقدار مقدار زحمت و کارشان به آن ها حقوق می دهد.

نکات مهم در قرارداد نگهبانی و استخدام نگهبان ساختمان، ویلا، شهرک، مجتمع مسکونی، کارگاه ساختمانی

 1. حضور مستمر نگهبان در پست نگهبانی و عدم ترک محل تعیین
 2. پوشش مخصوص نگهبانی و رعایت مواردی که درباره ظاهر یک نگهبان ضروری است رعایت شود
 3. حراست و نگهداری از وسایلی یا محلی که حراست آن به وی سپرده می شود
 4. نگهبان باید در مواقع لزوم برای نجات یا گزارش دادن مشکل با 125 یا 110 بتواند تماس بگیرد
 5. تردد ها را زیر نظر بگیرد و رفت و آمد مشکوک را گزارش دهد
 6. رفتار درست با ساکنین و کسانی که با ایشان رفت و آمد دارند
 7. نگهبان باید از هر گونه درگیری و ضرب و شتم یا جراحت با دیگران بپرهیزد
 8. نگهبان باید اموال قیمتی کسی را جهت حراست بصورت شخصی نپذیرد
 9. نگهبان مسئول خسارتی است که به جهت قصور وی در وظایفش بوجود آمده است
 10. در شرکت های خدمت دهنده نگهبانی باید گشت های شبانه روزی جهت سرکشی به نگهبانان ایجاد شود
 11. بعد از قرارداد مستقیم با نگهبانی شخص کارفرما مسئول نگهبان خواهد بود
 12. قرارداد های شخصی نگهبانی به نام شخص و در قرارداد های شرکتی سند قرارداد به نام شرکت است. در قراردادهای شرکتی، آن شرکت مسئول اعمالی است که نگهبان زیر نظرش در محل کار انجام می دهد.
 13. محل نگهبانی را کارفرما تعیین می نماید تا نگهبان در آن استراحت کند و غذا بخورد

  کیوسک نگهبانی در محل کارخانه، ساختمان و شرکت می بایست به رویت نگهبان رسیده باشد و مورد تأیید او بوده باشد.

 14. هزینه و تهیه آب، برق و گاز مورد احتیاج مصرفی نگهبان در محل کار بر عهده کارفرما می باشد.
 15. کارفرما نمی تواند بخاطر در اختیار دادن اقلام نگهبانی از نگهبان وجهی دریافت کند.

نمونه قرارداد کار استخدام نگهبان، لابی من، انتظامات، حراست

بسمه تعالی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می شود.

1- تعیینات طرفین:

کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی …………………………..کد پستی ……….

کارگر/کارمند

آقا / خانم ………. فرزند ……… متولد ………. شماره شناسنامه(ش.ش) ……….. شماره ملّی ……….. مقدار تحصیلات …………. نوع و مقدار مهارت ………….. به نشانی ……………… کد پستی …………..

2- نوع قرارداد:

قرارداد غیرموقت یا دائمی

قرارداد موقت یا مدت تعیین

قرارداد تعیین

قرارداد آزمایشی

قرارداد آموزشی

3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد:

نگهبان موظف به انجام وظایف ذیل می باشد:

حضور به موقع و مستمر در محل نگهبانی و پرهیز از غیبت و تاخیر و ترک محل نگهبانی و انجام وظیفه تا حضور نگهبان نو

رعایت آراستگی ظاهر و پوشیدن لباس فرم با علائم مصوب و استفاده از کلاه فرم و اتیکت نام و کفش مشکی و سایر تجهیزات (برابر ابلاغیه شرکت)

جدیت در امور محوله برابر توضیح وظایف

دقت در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات تحویلی از سوی شرکت و جبران خسارت در صورت سهل انگاری و قصور

اعلام هرگونه شرایط غیر عادی حوزه نگهبانی به مسئولین مربوطه در اسرع وقت

با افراد متفرقه و غیر مسئول مراوده و بحث و گفتگو ننماید

در هنگام بروز هر نوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی ضمن انجام اقدامات لازم مراتب را سریعا به مراکز امداد و نجات و پلیس 110 اعلام نماید

هر نوع تردد و رفتار مشکوک افراد محل و محدوده نگهبانی خود را زیر نظر داشته و مراتب را به معتمدین محل و دفتر شرکت و کلانتری محل و پلیس 110 اطلاع دهد

با مأمورین گشت کلانتری و پاسگاه محل در راستای انجام وظیفه همکاری لازم بعمل آورد

اجرای دستورات اداری مسئولین شرکت متبوعه و انعکاس اقدامات اجرا شده در زمینه فعالیت های روزانه به دفتر شرکت و ثبت در دفتر وقایع روزانه

با مراجعه نمایندگان رفتار مطلوب داشته و با متانت، بردباری و اخلاق نیک ایشان را هدایت کرده و از هرگونه درگیری و ایراد ضرب و جرح و اهانت پرهیز کرده و از پذیرفتن و اخذ وجه نقد و اموال از مراجعه نمایندگان و نیز پرسنل جدا خودداری نماید.

4- محل انجام کار:

حوزه فعالیت کاری نگهبان در محل دفتر شرکت به آدرس ………………….. و نیز درب ورودی کارخانه شرکت می باشد.

5- تاریخ انعقاد قرارداد:

6- مدت قرارداد: …………………….

7- ساعات کار: ……………………….

مقدار ساعات کار و زمان آغاز و انتها آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می شود. ساعات کار نمی تواند بیش از مقدار مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کم تر از آن مجاز است

8- حق السعی:

مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………….. ریال (حقوق ماهیانه ………………. ریال).

پاداش افزایش فراوری و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند …………………………ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

توضیح سایر مزایا و امتیازات …………………………………………….

9- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره …………… شعبه ……………………… به وسیله کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می شود.

10- بیمه:

به موجب شماره بیمه ……. کارگر در تاریخ ……. تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نهاده شد.

به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید.

11- عیدی و پاداش سالانه:

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار - مصوب 1370/12/6 مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام مقدار عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12- حق سنوات یا مزایای انتها کار:

به هنگام فسخ یا انتها کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

13- شرایط فسخ یا انتها قرارداد:

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ نماینده می بایست وجه التزام به مبلغ …… پرداخت نماید.

14- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، یاری هزینه مسکن، یاری هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

15- این قرارداد در ….. نسخه و ….. صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ….. قرار خواهد گرفت.

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان محل امضاء و اثر انگشت نگهبان

دانلود نمونه خام قرارداد نگهبانی یا حراست ساختمان

حق السعی یا دستمزد نگهبان یا حراست ساختمان

ماده 35 قانون کار عنوان کرده است که مزد یا حق الزحمه، وجه نقد یا غیر نقدی یا هم نقدی و هم غیرنقدی است که در ازای انجام کار به کارگر پرداخت می شود.

حق السعی یا دستمزد در ازای انجام موضوع قرارداد نگهبانی به نگهبان یا حراست ساختمان پرداخت می شود. اداره کار و امور اجتماعی در هر سال با توجه به نرخ تورم مبلغ تعیینی را به عنوان پایه حقوق تعیین می نماید. تمام کسانی که به عنوان کارفرما می خواهند کسی را استخدام نمایند تا وظیفه حراست ساختمان را برعهده بگیرد باید بدانند که در تنظیم قرارداد آن به پایه حقوق تعیین شده توجه نمایند و آن مقدار را به عنوان پایه حقوق در نظر بگیرند. موارد دیگری مانند تاهل، حق اولاد و مدرک تحصیلی موجب افزایش مقدار حقوق دریافتی می شود.

علاوه بر این موارد، مزایای دیگری نیز به نگهبان تعلق می گیرد که عبارتند از:

مرخصی سالانه: نگهبان در طول سال، با احتساب 4 روز آدینه، جمعاً می تواند یک ماه مرخصی با حقوق داشته باشد.حس مسکن و بن کارگری نیز از مزایایی است که در معاش نگهبان بسیار یاری نماینده خواهد بود.

حق همسر و اولاد که به مقدار حقوق افزوده می شود.

حق ماموریت: اگر کارفرما وظیفه دیگری به نگهبان بسپارد یا او را برای انجام کار به مکان دیگری بفرستند که ماموریت محسوب شود، ضروری است که حق ماموریت را نیز به او پرداخت کند. عیدی و پاداش سالانه: قانون کار بیان می نماید: به کارگری که یک سال مشغول به کار است، معادل 60 روز مزد ثابت به عنوان عیدی و پاداش سالانه پرداخت می شود. اگر کارگری کمتر از یک سال مشغول به کار است، به همان تناسب به او عیدی پرداخت می شود.

منبع: هومتیک
انتشار: 30 تیر 1401 بروزرسانی: 30 تیر 1401 گردآورنده: 3napix.ir شناسه مطلب: 2199

به "آشنایی با قرارداد لابی من ، حراست و نگهبانی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آشنایی با قرارداد لابی من ، حراست و نگهبانی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید