امنیت غذایی در بحران همه گیری کرونا

به گزارش مجله عکسها، شانزدهم اکتبر(25 مهرماه) روز جهانی غذا و موضوع این روز، رشد، تغذیه و پایداری است. این روز برای آگاهی از روش های پایدار کشاورزی انتخاب شده است.

امنیت غذایی در بحران همه گیری کرونا

به گزارش خبرنگاران، قهرمانان غذا که برای تهیه غذا در دنیا کوشش می نمایند، باوجود بیماری همه گیر کووید 19، خواهان همبستگی دنیای در تضمین دسترسی کافی به مواد غذایی مغذی برای همه هستند. علاوه بر این، سازمان ملل متحد، خاتمه گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار را یکی از اهداف توسعه پایدار خود قرار داده است. باوجود بیماری همه گیر کووید 19 و محدودیت هایی که برای کاهش شیوع ویروس در نظر گرفته شده است، میزان دسترسی به مواد غذایی کاهش یافته است. بعلاوه، نتایج متعاقب عفونت سارس- کووید- دو ممکن است برای افرادی که سوءتغذیه دارند، بدتر باشد.

سال هاست که تعداد افراد گرسنه در دنیا، به طور مداوم در حال افزایش است و بیماری کووید 19 این مسأله را تشدید نموده است. در حال حاضر، در دنیا 690 میلیون نفر گرسنه هستند که شامل یک نفر از هر 10 نفر است و اگر سوءتغذیه را به آن اضافه کنیم، این آمار 2 میلیارد نفر و اگر افرادی که توانایی تهیه رژیم غذایی سالم را ندارند، اضافه شوند این میزان 3 میلیارد نفر خواهد شد. 87 تا 132 میلیون نفر دیگر نیز، ممکن است به علت بیماری همه گیر، به طور مستقیم، ناامنی غذایی را تجربه نمایند.

دسترسی به تغذیه مناسب در بیماری همه گیر کووید 19 نیز مهم است. در حال حاضر، حدود 45 درصد از مرگ ومیر در بچه ها زیر پنج سال به سوءتغذیه مرتبط است.

هر روز، روز دنیای غذاست

روز دنیای غذا، نمایانگر تصویر عظیمتری برای بخش مواد غذایی و تمام جامعه است. زمان شیوع بیماری همه گیر کووید 19، بسیاری از کشورها و سازمان ها، باوجود محدودیت و کاهش درآمد و نگرانی از افزایش بالقوه ناامنی غذایی، کوشش ویژه ای دارند تا کشاورزی به عنوان کسب وکار ضروری، بازارهای مناسب با مواد غذایی ارزان قیمت و مغذی را تامین کند و مصرف نمایندگان قادر به دسترسی و خرید مواد غذایی باشند.

خطرات اصلی امنیت غذایی در سطح کشورها شامل موارد ذیل است:

همزمان با بروز بحران ویروس کرونا، ایجاد اختلال در زنجیره تامین مواد غذایی داخلی، از دست دادن درآمد و پرداخت ها که بر فراوری غذا تاثیر می گذارند، باعث ایجاد تنش های شدید و خطرات امنیت غذایی در بسیاری از کشورها شده است.

به دلیل اقداماتی که برای مقابله با شیوع بیماری کووید 19 صورت گرفته است و باوجود ثبات قیمت دنیای مواد غذایی، کشورهای مختلف، سطح متفاوتی از تورم قیمت مواد غذایی در سطح خرده فروشی را تجربه می نمایند.

قیمت های بالاتر خرده فروشی، همراه با کاهش درآمد به این معنی است که بیشتر خانوارها مجبور به کاهش کمیت و کیفیت مصرف مواد غذایی خود می شوند که تاثیرات بالقوه پایدار بر تغذیه و سلامت دارد.

برنامه دنیای غذا در سازمان ملل متحد هشدار داده است که علاوه بر این 135 میلیون نفری که پیش از بحران، به دلیل از دست دادن درآمد و پول، ازنظر غذایی ناامن شده بودند، 130 میلیون نفر دیگر نیز تا خاتمه سال 2020، با ناامنی حاد غذایی روبرو خواهند شد. آنالیز های بانک دنیای در تعدادی از کشورها، تاثیر گسترده بیماری کووید- 19 بر درآمد خانوارها و امنیت غذایی را تایید می نماید.

فراورینمایندگان مواد غذایی نیز با تغییر الگوی مصرف به سمت کالاهای اصلی ارزان تر، با خسارات زیادی در غذاهای فاسدشدنی و مغذی روبرو می شوند. اگرچه ناامنی غذایی فعلی، به طورکلی تحت تاثیر کمبود مواد غذایی نیست، اما اختلالات در عرضه و تورم بر منابع اصلی کشاورزی مانند کودها و دانه ها یا کمبود نیروی کار بلندمدت در این موضوع تاثیر می گذارد و می تواند محصول فصل آینده را کاهش دهد.

بانک دنیای متعهد شده است به کشورها یاری کند تا از بروز بیماری های بعدی جلوگیری نمایند و هنگام تحقق خطر، آمادگی بیشتری داشته باشند.

در ارائه راهکار برای تهدیدهای قریب الوقوع امنیت غذایی در سراسر دنیا، بسیار مهم است که سهامداران در تمام بخش ها گرد هم آیند. در ذیل، هدایت هایی برای این موضوع و بهترین راهکار ها ارائه شده است:

همان طور که تاثیرات بیماری همه گیر کووید 19 احتیاج فوری مراقبت های بهداشتی را به جوامع و اقتصادها نشان داده است، انعطاف پذیری و ناکارآمدی سیستم های غذایی دنیای، منطقه ای و محلی، می تواند به عنوان یکی دیگری از پیامدهای مهم همه گیری باشد.

علاوه بر این، تاثیر مداوم بیماری کووید 19 بر معیشت افراد در تمام بخش ها، به طور فزاینده ای، توانایی آنان در خرید مواد غذایی سالم و مقرون به صرفه را تحت تاثیر قرار می دهد. این مورد، به ویژه در جوامع محرومی که خانوارها باید 80 درصد از درآمد خود را صرف تهیه غذا نمایند، یا صدها میلیون نفری که با تعطیلی مدارس، برنامه غذایی در مدارس (تنها منبع تغذیه برای بچه ها) را ازدست داده اند، احساس می گردد.

بنابراین، بسیار مهم است که بخش خصوصی، دولت ها، سازمان های بین المللی و جامعه مدنی دورهم جمع شوند تا بحران های فعلی و نوظهور بهداشتی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را حل نمایند، زیرا این مورد، مربوط به ایجاد مواد غذایی مقاوم تر، سالم، پایدار و عادلانه خواهد شد و اقدامات فوری شامل مواد ذیل ضروری است:

توانایی دسترسی و قیمت گذاری مواد غذایی برای افراد، به ویژه برای اقشار آسیب پذیر با تمرکز ویژه بر حمایت از زنان و جوانان تثبیت گردد. با اطمینان از تامین احتیاجهای فوری تغذیه ای، در برابر صدمه پایدار به سلامتی از همه مصرف نمایندگان محافظت گردد.

حمایت از مرزهای باز، کانال های سبز و تجارت غذایی منطقه ای برای تسهیل تامین و دسترسی به غذا برای همه و امکان سرمایه گذاری طولانی مدت در این بخش فراهم گردد. از بقاء مشاغل کوچک و متوسط در سراسر زنجیره غذایی محافظت کنید.

اطمینان حاصل گردد که دسترسی بیشتر به رژیم های غذایی سالم به صورت پایدار در راهبرد سیستم های غذایی پیش رو واقع شده است. برای پیشبرد تحول، رشد و توسعه اقتصادی در میان همه گیری ها، از کارآفرینی در سراسر زنجیره ارزش غذایی و کشاورزی حمایت گردد.

مواردی ازجمله امور اقتصادی، داده ها و دیجیتال سازی و همکاری عمومی و خصوصی، به عنوان یک امر حیاتی درباز کردن قفل انعطاف پذیری و بهبود مقاومت تاثیرات بیماری کووید 19 بر سیستم های غذایی حیاتی فعال شوند.

اقدامات اقتصادی و ریسک پذیری را برای حمایت از بنگاه های کوچک و عظیم محدودشده در جریان نقدینگی زنجیره ارزش غذایی که بیشتر تحت تاثیر بیماری کووید 19 هستند، قرار دهید.

همکاری میان بخشی و ذینفعان را برای ارائه نتایج انعطاف پذیر، تغذیه بهتر و مرفه تر برای همه ارتقاء دهید. بیماری همه گیر کووید 19، شنمایندگی سیستم های غذایی و میزان اعتماد برای تامین تغذیه مورداحتیاج را نشان داده است. باوجوداین شنمایندگی ها که به وضوح برای همه است، چگونگی گردهمایی برای ساختن سیستم های غذایی فراگیر، پایدار، سالم و مقاوم در برابر انواع آسیب ها بیش از هر زمان دیگری، مهم است.

در مجمع دنیای اقتصاد، شاهد تعهد مجدد در قبال اقدامات برای حل این چالش هستیم که نه فقط برای مدت زمان همه گیری، بلکه برای انتقال طولانی مدت سیستم های غذایی که قرار است در آینده رخ دهد، در نظر گرفته گردد.

چگونه می توانیم انعطاف پذیری سیستم غذایی را برای همواره بهبود دهیم؟

افزایش احتیاجهای فراوری مواد غذایی، فشار قابل توجهی را بر منابع طبیعی وارد نموده است که به نوبه خود، با کاهش منابع انسانی ازنظر نیروی کار موجود برای پشتیبانی از فراوری مواد غذایی به دلیل ویروس تشدید شده است. درعین حال، بیماری کووید 19 باعث ایجاد بعضی نوآوری های مقاومت در مقیاس کوچک شده است. در حال حاضر، بسیاری از مزارع با تاکید بر اهمیت غذاهای محلی و فصلی، اغلب با انتخاب کمتر در مواد خاص، محصول خود را مستقیم به مصرف نماینده می فروشند. تخمین زده می گردد که تا خاتمه امسال، بیش از 265 میلیون نفر در سراسر دنیا با بحران غذایی و گرسنگی حاد روبرو شده باشند.

شنمایندگی زنجیره تامین مواد غذایی

همرمان با اجرای محدودیت ناشی از بیماری همه گیر کووید 19 در سراسر اروپا، بسیاری از مرزها بسته شد و بسیاری از محموله های مواد غذایی بیش از 18 ساعت درراه ماندند و درنتیجه زمان تحویل، تا چهار روزبه تاخیر افتاد و این تنها یک نمونه است که اهمیت حیاتی جریان یکنواخت کالا به وسیله زنجیره تامین مواد غذایی برای جلوگیری از خالی شدن قفسه های سوپرمارکت ها را برجسته می نماید.

البته قفسه های خالی نیز تاثیر خاص خود رادارند. خرید بیش ازاندازه و ذخیره سازی آن، منجر به کمبود بسیاری از اقلام خواهد شد، زیرا بعضی بیش از احتیاج خرید می نمایند و بعضی با کمبود روبرو می شوند و درنتیجه، فروشگاه های مواد غذایی مجبور به اعمال محدودیت خرید شدند تا مصرف نمایندگان درباره اقلام اساسی تجدیدنظر نمایند.

در سطح دنیای، عدم تعادل کالاها، خطر کمبود غذاهای اساسی باقیمت مناسب مانند برنج را تهدید می نماید. محققان اظهار کردند: بیشترین ماده غذایی در دنیا برنج است و 2.5 میلیارد نفر روزانه برنج مصرف می نمایند و در حال حاضر، بعضی از صادرنمایندگان مانند هند، ویتنام و مالزی برای تامین احتیاج داخلی، صادرات را متوقف نموده اند و در این میان، بیشترین تاثیر شامل افرادی می گردد که حداقل توانایی خرید رادارند.

میلیون ها کشاورز(روزمزد یا مستقل) درحالی که تامین نماینده مواد غذایی در دنیا هستند، با مشکلاتی نظیر فقر کاری، سوءتغذیه و بهداشت ضعیف روبرو هستند و از کمبود ایمنی و محافظت از نیروی کار و همچنین موارد دیگر رنج می برند. با درآمد کم و نامنظم و عدم حمایت اجتماعی، بسیاری از آنها برای ادامه کار، اغلب در شرایط ناامن تحریک می شوند، بنابراین خود و خانواده شان را در معرض خطرات دیگری قرار می دهند. به علاوه، هنگامی که دچار ضرر و زیان می شوند، ممکن است به راهبرهای منفی مقابله ای مانند فروش دارایی، وام های سنگین یا کار بچه ها متوسل شوند.

کارگران مهاجر کشاورزی به ویژه آسیب پذیر هستند، زیرا آنها در حمل ونقل، شرایط کار وزندگی خود با خطراتی روبرو هستند و برای دستیابی به اقدامات حمایتی اعمال شده توسط دولت ها کوشش می نمایند. تضمین ایمنی و سلامت همه کارگران صنایع غذایی از فراورینمایندگان اصلی گرفته تا کسانی که در پردازش، حمل ونقل و خرده فروشی مواد غذایی ازجمله فروشندگان مواد غذایی خیابانی مشارکت دارند و همچنین درآمد و محافظت بهتر، برای نجات جان مردم و محافظت از بهداشت عمومی، معیشت مردم و امنیت غذایی حیاتی است.

اکنون زمان همبستگی و حمایت دنیای، به ویژه برای آسیب پذیرترین افراد جوامع در کشورهای در حال ظهور و درحال توسعه است. می توانیم با غلبه بر اثرات بهداشتی و اقتصادی ناشی از بیماری همه گیر کووید 19 و احتمال تبدیل آن به فاجعه طولانی بشردوستانه و امنیت غذایی جلوگیری کنیم.

دسترسی به غذا اکنون دغدغه اصلی است و ثابت شده که سیستم های غذایی انعطاف پذیر هستند، اما درحالی که به رکود دنیای نزدیک می شویم، آسیب پذیرترین کشورها بیشتر در معرض خطر هستند. در حال حاضر، شاهد تاثیر منفی بر بسیاری از بازارهای کار و به ویژه کار زنان هستیم که بیشترین کارگران در پردازش و بسته بندی را تشکیل می دهند. باید این اطمینان حاصل گردد که آسیب پذیرترین افراد در جامعه به غذا دسترسی خواهند داشت.

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در ارتباط با روز دنیای غذا اظهار کرد: سیستم هایی که غذا را به سفره های ما می آورند تاثیر زیادی بر اقتصاد، سلامت و محیط زیست دارند. آن ها همچنین می توانند کلید مقابله با بحران آب وهوا، مقابله با کاهش چشمگیر از دست دادن تنوع زیستی و ایجاد جوامع سالم باشند.

یافتن راهکار، برای گرسنگی در سراسر دنیا کار ساده ای نیست. بااین حال، با توجه به اینکه تقریبا یک سوم مواد غذایی در سطح دنیا هدر می رود، کاهش ضایعات غذا می تواند یکی از اصلی ترین راه های دستیابی به این هدف باشد.

تخمین زده می گردد که کاهش ضایعات یک چهارم مواد غذایی، می تواند 870 میلیون گرسنه در سطح دنیا را پوشش دهد. به دنبال بیماری همه گیر کووید 19 و به دلایل مختلف، ضایعات مواد غذایی در بعضی از نقاط دنیا افزایش یافته است، زیرا کشاورزان و فراورینمایندگان به دلیل اختلال در زنجیره تامین و بسته شدن مراکز فروش مواد غذایی با مازاد مواد غذایی روبرو شدند و بسیاری از مواد غذایی تازه در سراسر دنیا به ضایعات تبدیل شدند.

منبع: جام جم آنلاین
انتشار: 26 آبان 1399 بروزرسانی: 26 آبان 1399 گردآورنده: 3napix.ir شناسه مطلب: 1350

به "امنیت غذایی در بحران همه گیری کرونا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "امنیت غذایی در بحران همه گیری کرونا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید